Laboratorní vyšetření CRP a INR v režimu POCT

Stanovení správné diagnózy pouze na základě klinických příznaků je mnohdy obtížné a je tak nutné podpořit klinická rozhodnutí lékaře laboratorním odběrem.

V ambulanci praktického lékaře je důležité, aby výsledky laboratorního vyšetření byly k dispozici ještě během návštěvy pacienta v ordinaci a mohla být ihned stanovena diagnóza a rozhodnuto o léčbě.

V současnosti jsou k dispozici diagnostické testy, které mohou být jednoduše prováděny lékařem nebo sestrou přímo u pacienta, a jejich výsledky jsou dostupné během několika minut. Hovoříme o systémech POCT (point of care testing).

V naší ambulanci vyšetřujeme systémem POCT parametry CRP a INR.

CRP – parametr zánětu, který nám pomáhá zejm. v odlišení virových a bakteriálních infekcí a tím i v rozhodnutí o nasazení antibiotické léčby.

INR – parametr hemokoagulace (krevního srážení), který nám umožňuje monitorovat úspěšnost antikoagulační léčby u pacientů např. po plicní embolii, tromboze žil, apod. léčených Warfarinem.