Objednávkový systém

Ambulance pracuje v systému objednávání pacientů k akutnímu i neakutnímu ošetření.

Cílem zavedení objednávkového systému je zejména:

 • lepší organizace práce v naší ambulanci, a tím i zajištění většího klidu a časového prostoru, který nezbytně potřebujeme ke kvalitnímu ošetření pacientů
 • možnost oddělit pacienty nemocné od klientů zdravých, přicházejících jen z administrativních důvodů
 • minimalizace doby, kterou pacient čeká v našem zařízení na ošetření

Objednávkový systém slouží našim klientům k objednání k akutním lékařským výkonům, neakutním lékařským výkonům a zadání požadavku na předpis léků.


AKUTNÍ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ

Pacienti s akutním onemocněním ohrožujícím život či vedoucím k nevratnému poškození zdraví jsou vyšetřeni IHNED, BEZ NUTNOSTI OBJEDNÁNÍ.

Ostatní pacienti s akutním onemocněním jsou zařazeni, dle závažnosti onemocnění, do seznamu již objednaných pacientů a jsou vyšetření v nejbližší možné době (zpravidla tentýž den).

Posouzení závažnosti onemocnění provádí lékař či zdravotní sestra.

Objednávku k akutnímu lékařskému vyšetření doporučujeme provést telefonicky, nikoliv e-mailem !!!

Příklad: Pacient se ráno probudí s teplotou a bolestmi v krku – podezřením na angínu. Kontaktuje telefonicky naši ambulanci a po posouzení závažnosti onemocnění je objednán tentýž den např. na 10:00 hodin. Čas do vyšetření tak může strávit v domácím prostředí. Pacient, který přijde s uvedeným zdravotním problémem do ordinace bez objednání, bude rovněž objednán tentýž den na 10:00 hodin. Čas do vyšetření však bude trávit mimo pohodlí domova.


Neakutní lékařské ošetření znamená provedení výkonů:

 • preventivní prohlídky stanovené vyhláškou č. 70/2012 Sb.
 • vyšetření pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, profesní průkazy
 • pracovně lékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, řadové)
 • vyšetření pro potřeby ČSSZ a Úřadu práce (invalidní důchody, mimořádné výhody, příspěvky na péči apod.)
 • prohlídky klientů dispenzarizovaných naší ambulancí (zejm. klienti s vysokým krevním tlakem, cukrovkou)
 • aplikace očkovací látky
 • vyšetření před operací
 • vyšetření před nástupem lázeňské léčby
 • provedení výpisu ze zdravotní dokumentace
 • apod.

Provedení výše uvedených výkonů lze spojit např. s předepsáním trvale užívaných léků či ošetřením nekomplikovaného akutního onemocnění.


Předpis léků

Telefonicky či elektronicky je také možno zadat požadavek na předpis léků, které klienti u nás registrovaní trvale užívají.

Je nutno uvést název léku, sílu, dávkování a počet balení (např. Anopyrin 100, 0-1-0, 2 balení).

Po ověření a kontrole potřebných údajů v naší kartotéce budou klientům připraveny recepty, které si mohou vyzvednout bez čekání během ordinační doby u zdravotní sestry.

Po domluvě je možno vyzvednout si léky i v naší Lékárně U Jindřicha denně až do 18-ti hodin.

POZOR! Doba na kterou lze maximálně předepsat léky je 3 měsíce !!! Platnost receptů je 14 kalendářních dnů u běžných léků, 5 dnů u antibiotik !!!

Objednávky k ošetření přijímáme na dobu, která je vymezena naší provozní dobou.


Možnosti objednání

 • telefonicky na telefonním čísle 596 623 462
  (v pracovní dny od 08:00 hodin a dále pak dle ordinační doby)
 • e-mailem za využití našeho objednávkového formuláře