PROVOZ ORDINACE PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU NA ÚZEMÍ ČR VYHLÁŠENÉHO V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID – 19

V souvislosti s ukončením nouzového stavu na území ČR obnovujeme plně provoz našeho zdravotnického zařízení.

Bude však nutné nadále dodržovat a respektovat nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, vyhlašovaná dle vývoje epidemiologické situace v jednotlivých regionech.

V naší ambulanci zůstávají nadále v platnosti níže uvedená doporučení:

  • Vstupujte prosím do prostoru ordinace vždy až po předchozím telefonickém či elektronickém objednání nebo konzultaci (tel.: 596 623 462, www.mudrhenzl.info).
  • Respektujte prosím maximální počet 3 pacientů přítomných v čekárně.
  • Mějte prosím vždy zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem či jiným vhodným způsobem.
  • Provedení desinfekce rukou (desinfekce k dispozici v čekárně) je doporučováno.
  • Dodžujte prosím vždy rozestupy min. 1,5 metru.
  • Zdržujte se, prosím, v čekárně jen po nezbytně nutnou dobu.
  • Platby prosím provádějte přednostně bezhotovostním způsobem.