PROVOZ ORDINACE PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU NA ÚZEMÍ ČR OD 18.05.2020

V souvislosti s ukončením nouzového stavu na území ČR od 18.05.2020 obnovujeme plně provoz našeho zdravotnického zařízení.

Bude však nutné nadále dodržovat a respektovat nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Žádáme tímto důrazně o dodržování níže uvedených doporučení.

  • Vstupujte prosím do prostoru ordinace vždy až po předchozím telefonickém či elektronickém objednání nebo konzultaci (tel.: 596 623 462, www.mudrhenzl.info).
  • Respektujte prosím maximální počet 3 pacientů přítomných v čekárně.
  • Mějte prosím vždy zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem či jiným vhodným způsobem.
  • Proveďte prosím vždy desinfekci rukou (desinfekce k dispozici v čekárně).
  • Dodžujte prosím vždy rozestupy min. 1,5 metru.
  • Zdržujte se prosím v čekárně jen po nezbytně nutnou dobu.
  • Platby prosím provádějte přednostně bezhotovostním způsobem.