PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ OBYVATELSTVA ANTIGENNÍMI TESTY
NA STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI ANTIGENU VIRU SARS CoV-2
ZPŮSOBUJÍCÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID -19

Naše ambulance je zapojena do plošného testování obyvatelstva antigenními testy (Ag testy) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid -19.

Provádíme testování pacientů:

  • registrovaných v našem zdravotnickém zařízení
  • asymptomatických, tedy pacientů BEZ projevů onemocnění COVID 19 či jiného akutního respirač. onemocnění (zejm. teplota, kašel, ztráta čichu a chuti apod.) a pacientů, kteří NEBYLI ve vědomém kontaktu s Covid 19 pozitivní osobou

Testování je ZDARMA (hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a lze ho absolvovat 1 x za 7 dnů.

Testování se NEPROVÁDÍ u pacientů, kteří v posledních 90 ti dnech prodělali onemocnění Covid-19 nebo v posledních 7 dnech podstoupili Ag test na Covid 19.

V naši ambulanci používáme testy s možnosti odběru vzorku sekretu z nosu (nikoliv nosohltanu !!!), což je pro naše pacienty mnohem komfortnější. Výsledek vyšetření je znám do 15 ti minut

Po absolvování testu je možné si nechat vystavit POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ TESTU NA PRŮKAZ PŘÍTOMNOSTI AG SARS-COV-2.

K provedení testu v naší ambulnaci je nutné se předem objednat telefonicky či elektronicky
(tel. 596623462, www.mudrhenzl.info)