PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ OBYVATELSTVA
NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS Cov-2 (COVID 19)

Naše ambulance se zapojila do plošného testování obyvatelstva antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID‑19.

Testování probíhá v období od 16.12.2020 – do odvolání

V naši ambulanci provádíme testování pacientů:

  • registrovaných v našem zdravotnickém zařízení
  • asymptomatických, tedy BEZ projevů onemocnění COVID 19 či jiného akutního respirač. onemocnění (zejm. teplota, kašel, ztráta čichu a chuti apod.)

Testování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a bude provedeno po předchozím telefonickém či elektronickém objednání (tel. 596623462, www.mudrhenzl.info